Malin Drevstam - sexolog och leg. psykoterapeut

Föreläsningar

 

Läs om mina föreläsningar på www.malindrevstam.se

Jag föreläser sedan flera år på teman som:

  • Anknytning och sex
  • Självkänsla och sex
  • Tidig utlösning
  • Relationer och sex
  • Sexologi i allmänhet

En föreläsning kan handla om utbildning för blivande psykoterapeuter, olika yrkeskårer som kuratorer, barnmorskor mm, studenter samt allmänheten. Temat är i grunden detsamma: sex, anknytning och relationer men jag anpassar mig efter publikens förkunskaper. Jag få ofta mycket goda omdömen i utvärderingarna efteråt och det jag blir gladast för är att jag uppfattas som mycket kunnig, professionell men att jag föreläser med mycket humor och bjuder på mig själv. 

Är ni intresserade av en föreläsning är ni välkomna att höra av er. Jag kan ge referenser vid önskemål.

Exempel på genomförda föreläsningar: 

27 maj 2016: Föreläsning om sexuell njutning på FSUM´s årskonferens i Skellefteå (alla Sveriges ungdomsmottagningar). 

10-11 november 2015: Föreläsning om anknytning i teorin och i praktiken på Humanovas grundläggande utbildning i psykoterapi med ACT-inriktning.

6 november 2015: Föreläsning för 1177 och Umo.se om anknytningens betydelse när personer söker vård

28 oktober 2015: CBTI - Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för Psykoterapeutprogrammet.

17 december 2014: CBTI - Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för Psykoterapeutprogrammet.

4 december 2014: Öppen föreläsning på The Park, Sveavägen 98

På temat "Kärlek, relationer och sex" föreläser Malin tillsammans med Daniel Brodecki som hon samarbetade med i SVT´s program "Kärlekskoden". 

25 november 2014: Öppen föreläsning på The Park, Sveavägen 98

På temat "Kärlek, relationer och sex" föreläser Malin tillsammans med Daniel Brodecki som hon samarbetade med i SVT´s program "Kärlekskoden".

23 oktober 2014: Löftadalens Folkhögskola i Åsa

Föreläsning om sexualitet och självkänsla för personal på ungdomsmottagningar och inom mödravården i Sydvästra Sverige

22 oktober 2014: SAPU - Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

Heldagsföreläsning om psykoterapeutiskt arbete med sexuella problem för psykoterapeutprogrammet

2 och 8 oktober 2014: Södersjukhuset

Föreläsning om behandling för Erektildysfunktion och Prematur Ejaculation för personal på Enheten för sexuell hälsa samt inbjuden personal från Ungdomsmottagningar i Södra Stockholm

 

 

Mina föreläsingar handlar mycket om att hitta balansen i livet och i relationen. Många klienter längtar efter den stillhet och det lugn som de tänker finns bortom alla ansträngningar i relationen. Ibland finns stillheten närmre än man tror.